hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Anasayfa Akademisyenler MEHMET ZEKİ İBRAHİMGİL

MEHMET ZEKİ İBRAHİMGİL

E-mail Print


MEHMET İBRAHİMGİL

PROF. DR. MEHMET ZEKİ İBRAHİMGİL

GAZİ ÜNİVERSİTESİ / FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - SANAT TARİHİ

ÖZGEÇMİŞ

Lisans

 • Ankara Üniversitesi - 1983

Yüksek Lisans

 • Ankara Üniversitesi - 1983 "Kakandelen (Tetova) Harabati Baba (Sersem Ali Baba) Bektaşi Tekkesi"

Doktora

 • Sanat Tarihi - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimmler Enstitüsü - 1989 "Makedonya’da Türk–İslam Mimarisinde Görülen Duvar Süslemelerinden Örnekler”

İş Deneyimi

 • Kültür Müşaviri - Makedonya İslam Birliği Meşihatı - 1986-1991 Belçika’da L’Universite Libre De Bruxelles’in “ Fakulte De Sciances Sociales, Politiques et Economiques ” bölümünde “L’Islam Yugoslave et Role Conferies dans la Religion” konusunda bilimsel araştırma, 1991-1992 Misafir Öğr. Gör. - Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı - 1992-1994 Yrd. Doç. Dr. - Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı - 1994 Doç. Dr.- Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı - 2007

Doğum Yeri

 • Vrapçişte/YUGOSLAVYA

Doğum Tarihi

 • 10 KASIM 1958

Yabancı Diller

 • Fransızca, Makedonca, Bulgarca, Sırpça-Hırvatça-Boşnakça, Osmanlıca (çok iyi) Rusça, Arapça ve Arnavutça (orta)

İlgi Alanları

 • Seyahat etmek, fotoğraf çekmek, hat sanatı

 

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2013). Balkanlar’da Osmanlı Şehirleri Eseri. Balkan Ülkelerindeki Osmanlı Kültür Mirası Üzerinde Genel Bir Değerlendirme Ankara, Türkiye. T.C. Başbakanlık.
 • (2013). Protection et Attractivé Des Centers Anciens. Une Evulation Generale Sur Le Patrimoine Culturel Ottoman Dans Les Balkans Skopje, Macedonia.
 • (2012). Kimlikli ve Kişilikli Şehirler. Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları, Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Ankara, Türkiye.
 • (2011). Centri i Periferije u Osmanskoj Arhitekturi, Ponovo Otkrivanje, Nalkanskog Naselja. Jedan Osvrt Na Objekte Kompleksa Murad Reis-a na Rodosu Sarajevo, Bosnia i Hercegovina. CwHB.
 • (2009). Prof. Dr. H.Örcün Barışta’ya Armağan. Girit ve Rodos Adalarındaki Osmanlı Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme Ankara, Türkiye.
 • (2007). Konya Kitabı X, Ruçhan Arık - M. Oluş Arık’a Armağan. Girit ve Rodos Adalarındaki Osmanlı Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme
 • İBRAHİMGİL M.Z., KONUK N.. (2006). Kosova’da Osmanlı Mimarisi Eserleri Cilt 1 ve Cilt 2. Kosova'daki Osmanlı Eserlerinin Envanter Projesi Yayını Ankara, Türkiye. TTK.
 • İBRAHİMGİL M.Z., KONUK N.. (2006). Kosova Meşhedi Sultan Murad Hüdâvendigâr Türbesi. Sultan Murad Hüdâvendigâr Türbesi Restorasyon Projesi Ankara, Türkiye. TTK.
 • İSEN M., İBRAHİMGİL M.Z.. (2005). Balkanlar’da Osmanlı Mirası Gezi Rehberi. Şehirlerin Osmanlı Mimari Eserleri Üzerinden Tanıtımı Ankara, Türkiye. A Turizm Yayınlar.
 • TURAN Ö., İBRAHİMGİL M.Z.. (2005). Balkanlarda Osmanlı Mimarisinden Örnekler. Balkanlar'daki Osmanlı Eserlerinin Ülkeler ve Şehirlere Göre Kısaca Tanıtımı Ankara, Türkiye. TBMM Kültür Yayınları.
 • (2003). Balkan Türkleri ve Balkanlarda Türk Varlığı. Balkanlardaki Kültür Mirasımızla İlgili Genel Bir Değerlendirme Ankara, Türkiye. ASAM.
 • (2003). Lise Sanat Tarihi I ve Lise Sanat Tarihi II. Sanat Tarihi Ders Kitabı Ankara, Türkiye. Koza.
 • (2002). Prof.Dr.Haluk Karamağaralı Armağanı. Makedonya’da Türk-İslam Mimarisi’nde Sembolik Motifler Ankara, Türkiye.
 • (2002). Prof. Dr. Sadık Tural Armağanı. Balkanlarda Kültür Mirasımız Ankara, Türkiye.
 • (2001). Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı. Üsküp’te Tabhaneli-Zaviyeli Camiler Kayseri, Türkiye. Yeni Türkiye Yayınları.

Editörlük

 • (2008). Üsküp’te Osmanlı Mimari Eserleri,
 • (2002). Prof. Dr. Haluk Karamağaralı Armağanı,
 • (1987). Hilal,

Atıf

 • (2005). BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCE INTITUTE OF FOLKLORE THE ART OF HETERODOX MUSLIMS IN BULGARIA (XVIXX CENTURY), VAKIFLAR DERGİSİ S.26 KALKANDELEN ALACA(PAŞA) CAMİİ
 • (2003). BULGARSKİ FOLKLOR, MİLLİ KÜLTÜR DERGİSİ KALKANDELEN HARABATİ BABA (SERSEM ALİ BABA) BEKTAŞİ TEKKESİ
 • (2003). İSLAM ANSLİKOEDİSİ, MANASTIRDA OSMANLI DÖNEMİ VE TÜRK EĞİTİM YAPILARI VE ATATÜRKÜN OKUDUĞU ASKERİ İDADİ
 • (2000). TRAKYA BÖLGESİNİN TASAVVUFİ HALK MÜZİĞİ KİTABI, VAKIFLAR DERGİSİ S.24 ESKİ YUGOSLAVYA SINIRLARI DAHİLİNDE TARİKAT HAREKETLERİNİN TARİH İÇİNDEKİ GELİŞİMİ VE ÖNEMİ
 • (1999). OSMANLI KÜLTÜR VE SANAT CİLT 9, İSLAM ANSLİKOPEDİSİ C.10 DÜKKANCIK CAMİİ
 • (1998). ATATÜRK VE MANASTIR SEMPOZYUMU, 9. MİLLETLERARASI TÜRK SANATI KONGRESİ MAKEDONYADA TÜRK İSLAM MİMARİSİNDE GÖRÜLEN DUVAR RESİMLERİ
 • (1997). İSLAM ANSLİKOPEDİSİ, MİLLİ KÜLTÜR DERGİGİSİ KALKANDELENDEKİ HARABATİ BABA (SERSEM ALİ BABA) BEKTAŞİ TEKKESİ

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2012). Une Evaluation Generale Sur Le Patrimoine Culturel Ottoman Dans Les Balkans. Nikolae Iorga Hystory Institute, VI(157-170).
 • (2010). General Assessement Of The Otoman-Turkish Mutual Cultural Legacies in The Republic of Macedonia. Crossroards, Religion And Culture Substantial Relation Among Nations, II(11-20).
 • (2007). Bulgaristan’daki Türk Eserlerinde Duvar Süslemelerinden Örnekler. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 43(107-115).
 • (1993). Eski Yugoslavya’da Türk–Islam Kültürünün Yerleşmesinde Tarikatların Önemi . İslami Araştırmalar Dergisi, 4(249-260).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (1993). Gazi Hüsrev Bey Külliyesi ve Bosna-Hersek’te Son Durum . X. Vakıflar Haftası Kitabı , (181-206).
 • (1992). Osmanlı Döneminde Tarikatların Faaliyet Durumu. Hilal, 26(10).
 • (1990). Dzamijata Na Haydar Kadi Vo Bitola, (Manastır’da Haydar Kadı Camii). Hilal, 18(9).
 • (1990). Jeni Dzamija–Kadı Mahmut Efendi Dzamija Vo Bitola, (Manastır Yeni Camii-Kadı Mahmut Efendi Camii). Hilal, 19(9).
 • (1990). Manevi, Maddi ve milli Değerlermiz. Hilal, 18(10).
 • (1990). Makedonya’da Islam Kültürünün Yerleşmesi . Hilal, 17(10).
 • (1989). Burmali Dzamija Vo Skopje (Üsküp Burmalı Camii). Hilal, 13(12).
 • (1989). 400 Godini Od Smrtta Na Najgolemiot Tursko Islamski Graditel Mimar Sinan (400. Ölüm Yılı Anısına Büyük Türk İslam Mimarı Mimar Sinan). Hilal, 12(12).
 • (1988). Batı Anlayışındaki Türk Resminin Konuları ve Üslub Özellikleri . Sesler, 231(46-54).
 • (1988). Mimar Sinan’ın Yugoslavya’daki Eserleri . Sesler, 228(45-52).
 • (1988). Saat Dzamija Vo Gostivar. Hilal, 9(12).
 • (1988). Razvojot Na Tipovi Dzami Vo Islamskata Arhitektura, (Islam Mimarisinde Cami Yapılarının Gelişim Tipolojisi). Hilal, 10(12-15).
 • (1988). Arabati Baba Tekke-Sersem Ali Baba Tekke. Hilal, 6(12).
 • (1988). Vrskata Pomegu Nişanite Vo Sredna Azija, Anadolija i Jugoslavija (Orta Asya, Anadolu ve Yugoslavya Mezar Taşlarındaki Bağlantılar). Hilal, 5(12).
 • (1988). Semboliçni Motivi vo Tursko-Islamskata Arhitektura vo Makedonija. Spisanije na Institutot za Folklor, 53(83-97).
 • (1987). Ali Paşina Dzamija vo Ohrid, (Ohri Ali Paşa Camii). Hilal, 1(12).
 • Prof. Dr. Işık Aksulu Doç. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil Doç. Dr. Neşe Gurallar Öğr. Gör. Özlem Sağıroğlu (1960). Kocacık Atatürk Aile Evi ve Restorasyon Projesi. ODTÜ Mimarlık Dergisi, Baskıda

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2013). Yelen Kapan Camii. TDV İslam Anslikopedisi, Baskıda
 • (2010). Bulgaristan’da Osmanlı Kültür Mirası. Geçmişten Günümüze Asimilasyon ve Zorunlu Göçü Anma Etkinlikleri, 1(183-208).
 • (2009). Sultan Murad Külliyesi. TDV İslam Anslikopedisi, Cilt 37(509-511).
 • (2005). Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Kimliği. Türkiye Diyanet Vakfı Dergisi, 179(7-14).
 • (2002). Kosova’da Türk Eserleri . Türkler, Cilt 12(23-34).
 • (2001). Balkanlardaki Türk Eserleri. Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Kültür Tanıtım Dergisi, 2(22-25).
 • (1999). Balkanlar’da ve Kosova’da Türk Mimarisi. Vakıflar Kültür Dergisi, 5(12-16).
 • (1999). Makedonya’da Türk-İslam Mimarisinde Görülen Dini Motifler. İzmir-Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, 2(102-109).
 • (1999). Balkanlarda Osmanlı Mimarisi. Osmanlı, Cilt 10(499-509).
 • (1997). Kalkandelen (Tetovo) Alaca Camii . Vakıflar Dergisi, XXVI(249-266).
 • (1997). Makedonya’nın Sosyal-Kültürel Yapısı ve Türk Eserlerinin Bugünkü Durumu. İzmir-Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, 1(120-130).
 • (1996). Balkanlar’da Türk Mimarisi. Kültür ve Sanat, 30(37-40).
 • (1996). Makedonya. Türkiye Diyanet Vakfı Dergisi, 41(37-45).
 • (1995). Makedonya’da Sosyal, Kültürel ve Siyasi Problemler. Ankara Aydınlar Ocağı Bülteni, 2(53-62).
 • (1994). Eski Yugoslavya Sınırları Dahilinde Tarikat Hareketlerinin Tarih Içindeki Gelişimi ve Önemi. Vakıflar Dergisi, 24(291-306).
 • (1994). Makedonya’da Türk Kültür Mimarisi. Balkanlar’da Türk Kültürü, 11(13-15).
 • (1994). Dükkancık Camii. TDV İslam Anslikopedisi, Cilt 10(19).
 • (1993). Bosna–Hersek Vakıflarının Meydana Getirdiği Merhamet Müesessesi . Vakıflar Dergisi Özel Sayı, Özel Sayı(64-69).
 • (1993). Bosna - Hersek’te Kültür Varlıklarımızın Dünü–Bugünü. Balkanlar’da Türk Kültürü, 5(8).
 • (1993). Bosna–Hersek’te Türk Kültürü ve Tarihine Karşı İşlenen Soykırım . Yoyav Dergisi, 5(39-44).
 • (1985). Kalkandelen’deki Harabatı Baba (Sersem Ali Baba) Bektaşi Tekkesi . Milli Kültür, 49(55-60).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Batı Trakya'da Osmanlı Dönemi Mimarisi (2012) Gazi Üniversitesi
 • Anafartalar Caddesi'nin Yeniden Kazanım Stratejileri (2012) T.C. Ankara Kalkınma Ajansı
 • Selanik'te Osmanlı Dönemi Mimarisi (2010) Gazi Üniversitesi
 • Kocacık Atatürk Aile Evi Rölöve, Rekonstrüksiyon, Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi (2009) T.C. Cumhurbaşkanlığı
 • İstanköy, Midilli ve Sakız Adasında Osmanlın Eserleri Tespit Projesi (2009) IRCICA - İstanbul
 • Rodos (Rhodes) Adasındaki Osmanlı Dönemi Mezar Taşları (2008) Gazi Üniversitesi
 • İstanköy (Kos)’de Osmanlı Dönemi Süslemeli Mezar Taşları (2008) Gazi Üniversitesi
 • Bosna-Hersekte Saraybosna, Mostar ve Travnikte Osmanlı Mezar Taşları (2007) Gazi Üniversitesi
 • Yunanistan, Rodos ve Girit Adaları'nda Türk Eserleri Envanteri Projesi (2006) Girit ve Adalar Vakfı - İstanbul
 • Üsküp, Mustafa Paşa Camii Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi (2006) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Sırbistan'da Türk Eserleri Envanteri Projesi (2005) T.C. Türk Tarih Kurumu (TTK)
 • Hırvatistan'da Türk Eserleri Envanteri Projesi (2005) T.C. Türk Tarih Kurumu (TTK)
 • Kosova Meşhed-i Hüdâvendigâr Türbesi Restorasyon Projesi (2005) T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Bulgaristan'da Türk Eserleri Envanteri Projesi (2004) T.C. Türk Tarih Kurumu (TTK)
 • Razgrad, Makbul İbrahim Paşa Camii ve Köstendil, Fatih Camii Restorasyonu Projesi (2004) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • İşkodra Hasan Rıza Paşa Şehitliği ve Osmanlı Mezarlığı Restorasyon Projesi (2004) T.C. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)
 • Prizren’de Osmanlı Mezarlığı Restorasyon Projesi (2004) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Makedonya'da Türk Eserleri Envanteri Projesi (2002) T.C. Türk Tarih Kurumu (TTK)
 • Prizren’de Fatih Sultan Mehmet Namazgahı Kazı ve Restorasyon Projesi (2002) T.C. Türk Tarih Kurumu
 • Kosova’da Türk Eserleri Envanteri Projesi (2001) T.C. Türk Tarih Kurumu (TTK)
 • Balkanlar'da Türk Mimari Eserleri Projesi (2000) T.C. Türkiye Büyük Millaet Meclisi (TBMM)
 • Orta Asyadan Balkanlara Ahmet Yesevi Ve Hacı Bektaş Velinin Etkileri Projesi Balkanlar Bölümü (1999) T.C. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
 • Orta Asya’dan Balkanlara Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaşi Veli’nin Etkileri Projesi (1999) Gazi Üniversitesi
 • Makedonya'da Türk Eserleri Projesi (1998) T.C. Kültür Bakanlığı
 • Makedonyada Türk Eserleri Yüzey Araştırması Projesi (1996) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Bosna-Hersek Mostar Köprüsü Restorasyon Projesi (1960) T.C. Dışişleri Bakanlığı

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2012. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Ohri Sancağı, Evliya Çelebi’nin Balkanları Kongresi Ohri, Makedonya
 • 2012. Makedonya’da Mustafa Paşa’nın Vakıf Malları, Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu
 • 2012. Assessment of Architecture of the Ottoman Empire-The Island Of Crete, Comité International Des Études Pré-Ottomanes Et Ottomanes, Ciepo-20 Resmo, Girit
 • 2012. Filibe’de Osmanlı Dönemi Mimarisi, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih VE Coğrafya Fakültesi Filibe Sempozyumu Ankara, Türkiye
 • 2012. Balkanlardaki Göçlerin Türk Kültür Mirasına Etkisi, İstanbul Üniversitesi ve Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği, Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi İstanbul, Türkiye
 • 2012. Bir Yurt Dışı Deneyimi; Üsküp İshak Bey Türbesi Restorasyon Projesi, Koruma Sempozyumu II, Kültür Varlıklarını Koruma Amaçlı Proje ve Uygulamalar Çalıştayı Mersin, Türkiye
 • 2011. Makedonya’da Resneli Niyazi Bey Sarayı ve Konağı, Atatürk Araştırma Merkezi ve Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi VII. Uluslararası Atatürk Kongresi Üsküp, Makedonya
 • 2011. General Overview of the Ottoman Architecture in Serbia, Faculty Of Philosophy University Of Belgrade, Common Culture And Particular Identities: Christians, Jews and Muslims On the Ottoman Balkans Belgrad, Sırbistan
 • 2011. Pierres Tombales De L’epoque Ottoman Sur L’Ile De Rhodes, 14. Türk Sanatları Kongresi Paris, Fransa
 • 2010. Fethi Ahmet Paşa’nın İstanbul ve Rodos Adasındaki Vakıf Eserleri, IRCICA - Fourth International Congress On Islamic Civilisation In The Balkans Üsküp, Makedonya
 • 2010. Kosova’da Sultan Murad Hüdavendigâr Türbesi ve Restorasyon Değerlendirilmesi, Çanakkale Üniversitesi Sempozyumu Çanakkale, Türkiye
 • 2008. Balkanlarda Türk Eserlerinin Bugünkü Durumu ve Köprü Mimarisinden Örnekler, Köprüler Kurduk Balkanlara Uluslararası Sempozyumu İstanbul, Türkiye
 • 2006. The Mosque With The Wars Earlies Date In Dobruca In The Balkans: Derviş Bey Mosque, IRCICA - Third International Congress On Islamic Civilisation In The Balkans Bucharest, Romania
 • 2003. Balkanlar’daki Fatih Sultan Mehmed Camileri, IRCICA - Balkanlarda İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Kongresi Tiran, Arnavutluk
 • 2003. Makedonya’da Türk Mimari Eserleri, I. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Sempozyumu Adapazarı, Türkiye
 • 2003. Kosova’daki Türk Eserlerinde Duvar Resimlerinden Örnekler, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VII. Eyüp Sultan Sempozyumu İstanbul, Türkiye
 • 2003. Bulgaristan’daki Türk Eserlerinde Duvar Süslemelerinden Örnekler, XIV. Türk Tarih Kongresi Ankara, Türkiye
 • 2002. Sokullu Mehmet Paşa’nın Osmanlı Tarihindeki Yeri ve Önemi, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VI. Eyüp Sultan Sempozyumu İstanbul, Türkiye
 • 2002. Balkanlarda Kültürler Arası Hoşgörü ve Türk Eserlerin Durumu, Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Prizren, Kosova
 • 2002. Balkanlarda Kültürler Arası Hoşgörü ve Türk Eserlerin Durumu, ”, Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Prizren
 • 2000. Arnavutluk Kruya’da Sarı Saltuk Külliyesi, IRCICA - Balkanlarda İslam Medeniyeti Milletlerarası Kongresi Sofya, Bulgaristan
 • 2000. Balkanlarda Kara Mustafa Paşa’nın İzleri, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu Amasya, Türkiye
 • 2000. Balkanlarda Sarı Saltuk Türbeleri, Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu Şumnu, Bulgaristan
 • 2000. Kalkandelen (Tetova) Harabati Baba Bektaşi Tekkesindeki Bektaşi Nefesleri, Balkanlarda Kültürlerin Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu Ohri, Makedonya
 • 1999. Pirlepe’de Türk Eserleri ve Türk Mimarisindeki Yeri , XIII. Türk Tarih Kongresi Ankara, Türkiye
 • 1999. Makedonya’da Türbe Yapıları ve Türk Sanatındaki Yeri , Proceedings of the 11 th International Congress of Turkish Art Utrecht, Hollanda
 • 1999. Balkanlar’da Türk Kültürü ve Sanatı, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla III. Eyüp Sultan Sempozyumu İstanbul, Türkiye
 • 1998. Manastır’da Eğitim Yapıları ve Atatürk’ün Okuduğu Askeri İdadi, Atatürk ve Manastır Sempozyumu Manastır, Makedonya
 • 1998. Eski Yugoslavya I, Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar Sempozyumu, III. Kutlu Doğum İlmi Toplantısı İstanbul, Türkiye
 • 1998. İnebolu’da Mezar Taşları, İnebolu, Kültür ve Sanat Sempozyumu İnebolu, Türkiye
 • 1995. Makedonya’da Tekke Mimarisi ve Özellikleri, 10. Congrés Internatrional D’Art Turc Genéve, İsviçre
 • 1995. Makedonya’da Türk–Islam Mimarisi’nde Görülen Duvar Süslemeleri, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Ankara, Türkiye
 • 1990. Prilog Kon Teketo Kako Kulturno – Prosvetna Institucija Vo Zapadna Makedonija (Batı Makedonya’da Kültür ve Eğtim Kuruluşu Olarak Tekkeler), IX. Nauçen - Sobir Kiçevo, Makedonya

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Sanat Tarihi Terminolojisi (1. sınıf 1. dönem)
 • Sanat Tarihi Terminolojisi II (1. Sınıf 2. dönem)
 • Osmanlıca I (1. sınıf 1. dönem)
 • Osmanlıca II (1. sınıf 2. dönem)
 • Osmanlıca III (2. sınıf 1. dönem)
 • Osmanlıca IV (2. sınıf 2. dönem)
 • Osmanlıca V (3. sınıf 1. dönem)
 • Osmanlıca VI (3. sınıf 2. dönem)

Tez Yönetme

 • Kocaeli Çeşmeleri (2012)
 • Manastır Şehrindeki Osmanlı Mimarisi (2011)
 • Kos (İstanköy) Adasında Arşiv Kaynaklarına Göre Osmanlı Eserleri (2010)
 • İzmir-Urla Merkezdeki cami haziresinde Bulunan Osmanlı Dönemi Mezar Taşları (2010)
 • Kırıkkale MKEK Silah Müzesinde Bulunan Osmanlı Dönemi Silahları (2009)
 • Denizli’de Osmanlı Dönemi Yapılarında Duvar Resimleri (2008)
 • İstanbul’da Ihlamur ve Küçüksu Kasırları (2008)
 • Bursa Emir Sultan Mezarlığındaki 18. ve 19. Yüzyıl Mezar Taşları (2007)
 • Niğde Şehrinde Bulunan Beylikler Dönemi Mezar Taşları (2005)
 • Manisa Gördes'te Bulunan Osmanlı Dönemi Süslemeli Mezar Taşları (2004)
 • Makedonya’da Tek Kubbeli Camiler (2002)
 • Amasya İli Kalem İşi Süslemeleri (2001)
 • Makedonya’da Osmanlı Dönemi Türk Dini Yapılarında Ahşap Süsleme Sanatı (2000)

Yabancı Dil

 • 2006 / 75
 • 2006 / 75

Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)

Bilimsel Kazı

 • Üsküp, İshak Bey Türbesi Kazısı (2012)
 • Prizren, Fatih Sultan Mehmed Namazgâhı Kazısı (2000)
 • İstanbul Eyüp “Cafer Paşa Türbesi Kazısı” (1997)
 • İstanbul Eyüp “Saliha Sultan Çeşmesi Kazısı” (1995)
 • Alanya Kalesi Kazısı (1994)
 • Kubadabad Selçuklu Sarayı Kazısı (1993)

İLETİŞİM

E-Posta

 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Telefon

 • (0312) 202-1441

Adres

 • Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Teknikokullar Beşevler - ANKARA

x

 


nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat