hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa Akademisyenler Sedat BAYRAKAL

Sedat BAYRAKAL

E-mail Print

Yrd. Doç. Dr. Sedat BAYRAKAL 

Sedat BayrakalDoğum tarihi: 17.08.1969
Doğum yeri: Bursa
Lisans: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı (16.06.1995)
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı (28.09.1998)
Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı (22.01.2007)
Görevi: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Arş. Gör. (1996-2007)
Aynı bölümde Öğr. Gör. Dr. (2007-2009)
Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Yrd.Doç.Dr. (2010-…)

 

YAYINLAR:

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
“Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde, 1985-1999 Yılları Arasında Yapılan Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri”, Sanat Tarihi Dergisi, X, İzmir 2000, s. 11-20.
“Edirne Tütünsüz Baba Türbesi”, Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu (Prof. Dr. Gönül Öney’e Armağan), 10-13 Ekim 2001, İzmir 2002, s. 123-130.
“İzmir Minberleri”, Sanat Tarihi Dergisi, XIII/2, Ekim 2004, İzmir 2004, s. 19-49.
“Almaşık Gövdeli Edirne Minareleri”, Arkeoloji ve Sanat, 119, İstanbul 2005, s. 85-93.
“Minyatürlerde Minberler”, Sanat Tarihi Dergisi, XV/2, Ekim 2006, İzmir 2006, s. 1-16.
“Balıkesir Zağanos Mehmed Paşa Camisi Minber Kapısının Düşündürdükleri”, Sanat Tarihi Dergisi, XVI/I, Nisan 2007, İzmir 2008, s.1-9.
“Merkezi Plan Tasarımı ve Malzeme Özellikleriyle İlginç Bir Örnek: Göçbeyli (Bergama) Merkez Camii ve Restorasyon Önerileri”, Sanat Tarihi Dergisi, XVI/2, İzmir 2009, s. 1-26.
“Manisa Kabak Tekkesi’nde Yapılan Kazı ve Temizlik Çalışmaları”, XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (15-17 Ekim 2008), İzmir 2010, s. 390-399.
S. Bayrakal-E. Daş, “Yelki (İzmir/Güzelbahçe) Mezarlığı”, Sanat Tarihi Dergisi, XVII/2, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 2010, s. 25-41.
“Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesindeki Bektaşi Kültürüyle İlişkili Türk Eserleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, sayı 55, Ankara. (AHCI kapsamında taranmaktadır.)

KİTAPLAR:
Edirne’deki Tek Kubbeli Camiler, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.
Erken Dönem Osmanlı Minberleri, Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2008.
Urla ve Köylerindeki Türk Dönemi Sosyal Anıtları, Ege Üniv. Yayınları, İzmir 2009.

BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

KONGRELER:
“Almaşık Gövdeli Edirne Minareleri”, XII. Uluslar arası Türk Sanatları Kongresi (5-9 Ekim 2003, Amman-ÜRDÜN)’e, 6 Ekim 2003’de sunulan sözlü bildiri.

SEMPOZYUMLARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER:
“İzmir Camilerindeki Minberler”, Türk Kültüründe İzmir Sempozyumu (3-4 Mayıs, İzmir), 3 Mayıs 2008.
“Manisa Kabak Tekkesi’nde Yapılan Kazı ve Temizlik Çalışmaları”, XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (15-17 Ekim 2008 Çanakkale) 17.10.2008.
“Plan-Süsleme Özellikleriyle Göçbeyli Merkez Camisi ve Restorasyon Önerileri”, XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (14-16 Ekim 2009, Denizli) 15.10. 2009.

PROJELER:   Erken Osmanlı Dönemi Minberleri (1300-1500), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne Sunulan Bilimsel Araştırma Projesinde Araştırmacı (2007).

DİĞER MESLEKİ FAALİYETLER
XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İzmir 2007, (17-19 Ekim 2007), Düzenleme Komitesi Üyesi 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği (30.03.2009’dan itibaren)
Bozdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu (13-15 Mayıs 2010), Düzenleme Kurulu Üyesi.
Nevşehir Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi.

KATILDIĞI KAZILAR:
1992-1993 İncir Hanı Kazısı  
1994 Çeşme Mezarlığı Kazısı
1995-1999, 2001-2004 Beçin Kazısı
2005 Ukrayna-Akkerman Kalesi Kazısı
2007-2010 Denizli-Kale-i Tavas (Tabae) Kazısı

 


nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat