hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa Akademisyenler DR. ÖZER KÜPELİ

DR. ÖZER KÜPELİ

E-mail Print

Akademik Bilgiler

Özer Küpeli

ÖZER KÜPELİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİ.TAR.BÖL.
İletişim Bilgileri- E-posta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
- Telefon: Harici: 3117202 - Dahili: 7202
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye , 1997
- Yüksek Lisans: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Türkiye , 2000
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yeniçağ Bilim Dalı, Türkiye , 2009
 

Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı, 2005-Devam Ediyor
- Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı, 2000-2005
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Anadolu Dil ve Tarih, Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi Tarih Uzmanı, 1997-2000
Uzmanlık Alanları- Tarih (2020000)
- Yeniçağ Tarihi (2020301)
- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2020501)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Yenişehir (Bursa) Ayanı Sarıcaoğlu Mustafa Ağa ve Muhallefatı, History Studies, III/3, (Kasım 2011), s. 245-263.
- Evliya Çelebi’nin İlk İran Seyahati Güzergâhı ve Kalelere İlişkin Bilgiler, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XI/2, (Aralık 2011), s. 69-98.
- Irak-ı Arap'ta Osmanlı-Safevi Mücadelesi (XVI-XVII. Yüzyıllar), History Studies, Ortadoğu Özel Sayısı, (Ekim 2010), s. 227-244.
- XVI. Yüzyılda Sandıklı Kasabası, Tarih İncelemeleri Dergisi XXV/2, (Aralık 2010), 503-526

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (16 adet)- Osmanlı-Safevi Münasebetleri Hakkında Türkiye'de Yapılan Çalışmalar Hakkında Birkaç Not ve Bir Bibliyografya Denemesi, Tarih Okulu, VI, (Ocak-Nisan 2010), s. 17-32.
- Batıda Safevi Araştırmalarının Geldiği Aşama ve Son On Yıla Dair Bir Bibliyografya, Tarih Okulu, VIII, (Ekim-Kasım-Aralık 2010), s. 51-61.
- Kitap Tanıtma: Kent Tarihi Araştırmalarına Bir Katkı: Sındırgı'nın Kitabı, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2008/1, s. 167-169.
- Kitap Eleştirisi: Fuzuli Şagilin Falannamesi, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, XVIII/2, (Temmuz 2008), s. 203-217.
- Kitap Tanıtma: R. Selçuk Uysal, Sındırgılının Kitabı, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXII/2, (Aralık 2007), s. 249-250.
- Mahallinden Gönderilen Belgelere Göre II. Meşrutiyet Sonrasında Gönen ve Havalisinde Asayiş, Atatürkçü Bakış, Bursa, I/1, (2002), s. 59-70.
- Şeriyye Sicillerinin Şehir Tarihçiliği ve Afyonkarahisar Tarihi İçin Önemi, Taşpınar, nr. 3, (Afyon 2001), s. 53-58.
- 1882-1922 Yılları Arasında Gönen Kazası, Tarih İncelemeleri Dergisi, XV, (İzmir 2000), s. 231-255.
- Kitap Tanıtma: Prof.Dr. İsmail Aka Armağanı, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, nr. 129, (Kasım 2000), s. 237-240
- XIX. Yüzyıl Ortalarında Karahisar-ı Sahib'de Fiyatlar, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, II/1, Afyon, (2000), s. 116-131
- Gönen'de Milli Mücadele Yıllarındaki Faaliyetler, Toplumsal Tarih, nr.61, (Ocak 1999), s. 10-21.
- Afyonkarahisar Din Bilginlerinden Şeyh Recep Efendi'nin Terekesinde Yer Alan Kitaplar, Taşpınar, nr. 1, (1999), s. 33-37.
- Kitap Tanıtma: Kardeş Katli Üzerine!: Mehmet Akman, Osmanlı Devletinde Kardeş Katli, Virgül, nr. 21, (1999), s. 73.
- Kitap Tanıtma: Tanzimat Döneminde Osmanlı Ailesi Üzerine Bir Araştırma: Abdurrahman Kurt, Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi, Virgül, nr. 20, (1999), s. 68.
- Kitap Tanıtma: Afyondan İki Kitap, Toplumsal Tarih, nr. 58, (1998), s. 59-61.
- Kitap Tanıtma: Gönen ve Çevresinde Milli Mücadele Yıllarına Işık Tutan Bir Yayın Münasebetiyle, Türk Kültürü, XXXV, (1998), s. 383-384.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (12 adet)- XV-XVI. Yüzyıllarda Homa Kazası'nın İdarî, Demografik ve Sosyo-Ekonomik Tarihi, Eskiçağdan Cumhuriyet'e Homa (Gümüşsu) Tarihi, (Edt. Mehmet Yaşar Ertaş-Süleyman Tüzün), Gümüşsu: Gümüşsu Belediyesi, 2009, s. 55-106.
- Osmanlı-Safevi Münasebetleri (1612-1639), (Danışman: Prof.Dr. İsmail Aka), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir 2009.
- Osmanlılar ve Doğu Ticaret Yolları Üzerine (XV-XVII. Yüzyıllar), Prof.Dr. Necmi Ülker'e Armağan, (Haz. Nilgün Nurhan Kara-Latif Daşdemir-Özer Küpeli), Meta Basım Yayın, İzmir 2008, s. 391-406.
- Atatürk'ün Bursa Gezileri ve Halkla Münasebetleri, Az Bilinen Yönleriyle Atatürk, İzmir 2004, s. 117-138.
- Selçuklu ve Beylikler Döneminde Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Kütüğü, I, Afyon 2001, s. 125-132.
- Osmanlılar Döneminde Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Kütüğü, I, Afyon 2001, s. 133-147.
- Selçuklu ve Beylikler Devrinde İdari Yapı, Afyonkarahisar Kütüğü, I, Afyon 2001, s. 181-183.
- Afyonkarahisar'da Kervansaraylar, Bedestenler ve Hanlar, Afyonkarahisar Kütüğü, I, Afyon 2001, s. 359-370.
- Afyonkarahisar'da Ticaret, Afyonkarahisar Kütüğü, II, Afyon 2001, s. 365-400.
- Tahrir Defterlerine Göre XV-XVI. Yüzyıllarda Homa Kazası (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Turan Gökçe), Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar 2000.
- Osmanlı Devleti'nde Panayır Organizasyonları ve Gönen Hacı İsa Panayırının Tarihine Dair, Osmanlı, III, Ankara 1999, s. 490-497.
- XIX. Yüzyıl Sonları XX. Yüzyıl Başlarında Gönen Kazası (Danışman: Prof.Dr. Necmi Ülker), Ege Üniversitesi Tarih Bölümü, Lisans Tezi, İzmir 1997.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Anadolu'da Ayanlık Tarihine Dair Bir Derkenar: Gönen Ayanı Sepetoğlu Osman, Ekrem Causevic, Nenad Moacanin, Vjeran Kursar (Eds.), Perspectives on Ottoman Studies. Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008, Berlin: LIT Verlag, 2010), p. 981-996.
- Klasik Tahrirden Avarız Tahrire Geçiş Sürecinde Tipik Bir Defter: 1604 Tarihli Manyas Avarız Defteri, CIEPO 17. Toplantısı, 18-23 Eylül 2006, Trabzon.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Şeriyye Sicillerine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarına Doğru Afyonkarahisar'da Gayrimüslimler (1844-1848) , VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 10-11 Ekim 2002 – Afyonkarahisar, Ankara 2003, s. 569-580.
- Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Bolvadin Şehri, V. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 12-14 Nisan 2000, Afyonkarahisar, s. 115-132
- II. Meşrutiyet Sonrasında Gönen ve Havalisi, Geçmişten Günümüze Gönen Sempozyumu, 4-6 Eylül 1998 - Gönen

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (11 adet)- 2011, Mehmet Zahit Yıldırım, "1835 Tarihli Jurnal Defterine Göre Karahisar-ı Sahib'in Ekonomik Hayatından Bir Kesit", Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, VI/11, (Konya 2011), s. 97-120, sayfa 105,115 (Kaynak Gösterilen Çalışmam: Afyonkarahisar'da Ticaret, Afyonkarahisar Kütüğü, II, Afyon 2001, s. 365-400).
- 2011, Nusret Koca ve Hakkı Yazıcı, "Afyonkarahisar İlindeki İdari Yerleşmelerin Toponomik Sınıflandırılması", Türk Coğrafya Dergisi, sayı 56, (2011), s. 1-10, sayfa 2, 4'te 4 kez (Kaynak Gösterilen Çalışmam: Selçuklu ve Beylikler Döneminde Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Kütüğü, I, Afyon 2001, s. 125-132.
- 2010, Emine Erdoğan Özünlü, “XVI. Yüzyıl Osmanlı Kentlerinin Ekonomik Nitelikleri Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:18 No:1, (Ocak 2010), 257-270, sayfa 265(Kaynak Gösterilen Çalışmam: Osmanlı Devleti'nde Panayır Organizasyonları ve Gönen Hacı İsa Panayırının Tarihine Dair, Osmanlı, III, Ankara 1999, s. 490-497).
- 2010, Günhan Börekçi, Factions and Favorites at the Courts of Sultan Ahmed I (r. 1603-17) and his Immediate Predecessors, The Ohio State University, Ph.D. thesis, Ohio 2010, s. 149 (Kaynak Gösterilen Çalışmam: Osmanlı-Safevi Münasebetleri (1612-1639), Ege Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, İzmir 2009).
- 2009, Mustafa Eravcı, “ Klasik Osmanlı Dönemi Afyonkarahisar Üzerine Bir İnceleme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XI/1, (Haziran 2009), 104-113, sayfa 108-112'de 9 kez (Kaynak Gösterilen Çalışmam: Osmanlılar Döneminde Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Kütüğü, I, Afyon 2001, s. 133-147).
- 2009, Ayfer Akyüz, Salnamelerde Eskişehir, Dumlupınar Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya 2009, s. 99 (Kaynak Gösterilen Çalışmam: Osmanlı Devleti'nde Panayır Organizasyonları ve Gönen Hacı İsa Panayırının Tarihine Dair, Osmanlı, III, Ankara 1999, s. 490-497).
- 2008, Talat Koçak, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi'nde Afyonkarahisar, Gazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, s. 18,33,34,36/2 kez, (Kaynak Gösterilen Çalışmam: Selçuklu ve Beylikler Döneminde Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Kütüğü, I, Afyon 2001, s. 125-132).
- 2006, Ahmet Arslan, Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Döneminde Afyonkarahisarlı Devlet Memurları (1879-1909), Muğla Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Muğla 2006, s. 8 (Kaynak Gösterilen Çalışmam: Afyonkarahisar'da Ticaret, Afyonkarahisar Kütüğü, II, Afyon 2001, s. 365-400)
- 2005, Zelkif Polat, XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Afyonkarahisar'da Gayrimüslimler, Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Afyon 2005, s. 61,64,74'te 4 kez (Kaynak Gösterilen Çalışmam: Şeriyye Sicillerine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarına Doğru Afyonkarahisar'da Gayrimüslimler (1844-1848) , VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 10-11 Ekim 2002 – Afyonkarahisar, Ankara 2003, s. 569-580).
- 2004, Mustafa Karazeybek, "Osmanlılar Döneminde Afyonkarahisar", Anadolunun Kilidi Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 2004, s. 76-112, sayfa 85 (Kaynak Gösterilen Çalışmam: “Osmanlılar Döneminde Afyonkarahisar”, Afyonkarahisar Kütüğü, I, Afyon 2001, s. 133-147).
- 2004, Mustafa Karazeybek, "Osmanlılar Döneminde Afyonkarahisar", Anadolunun Kilidi Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 2004, s. 76-112, sayfa 102, 104'te 2 kez(Kaynak Gösterilen Çalışmam: Afyonkarahisar'da Kervansaraylar, Bedestenler ve Hanlar, Afyonkarahisar Kütüğü, I, Afyon 2001, s. 359-370).
Kitapları (2 adet)- Prof. Dr. Necmi Ülker'e Armağan, (Haz. Dr. Nilgün Nurhan Kara, Latif Daşdemir, Özer Küpeli) Meta Basım Yayım, İzmir 2008.
- Anılarda Afyonkarahisar, (coğrafya: Özer Yılmaz-Tarihçe:Mustafa Karazeybek, Özer Küpeli, Yusuf İlgar), Afyon Kocatepe Üniversitesi yayını, Ankara 2000.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2009, Araştırma Projesi, Osmanlı-Safevi Münasebetleri (1612-1639) Doktora Araştırma Projesi
- 2001, Araştırma Projesi, Afyonkarahisar Kütüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, Proje Yardımcısı
 
 


nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat