hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Anasayfa Akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Gülberk BİLECİK

Yrd. Doç. Dr. Gülberk BİLECİK

E-mail Print

Yrd. Doç. Dr. Gülberk BİLECİK

Doğum Tarihi ve Yeri: 16.10.1973 – İstanbul

Eğitim

Lise: Fatih Kız Lisesi

Lisans: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

Yüksek lisans: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü – Sanat Tarihi Anabilim Dalı -“XVIII. Yüzyıl İstanbul Hanlarının Cephe Kuruluşları” -1998

Doktora: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü – Sanat Tarihi Anabilim Dalı – “Ayverdi Haritası’nın Işığında 19. Yüzyılda İstanbul’un Tarihi Yarımadası’nda İnşaat Faaliyetleri” – 2004

Yayınlar:

A- Kitap Bölüm Yazarlığı:

 • “Fetihten Sonra İstanbul’da Ticaret Yapılarının Gelişimi”, Türkler, Cilt 10, Ankara 2002, s. 764-771.

 

B- Editörlük Yapılan Kitaplar:

C- Makaleler:

 • “Bulgaristan’da Yok Olmak Üzere Olan Bir Osmanlı Eseri: Eski Zağra’da Hamza Bey Camii”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2005-Ocak 2006, Yıl: 7, Sayı: 27, İstanbul 2006, s. 71-81.
 • “Gözden Kaçan Bir Kültür Mirasımız: Yeni Cami Muvakkithanesi”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, Erzurum 2006, s. 43-54.
 • “19. Yüzyıldan Günümüze Işık Tutan Ayverdi Haritası”, Kadem –Mûsikî ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 1, İstanbul 2010, s. 36-39.
 • “Taşların Dile Geldiği Şehir: Mardin”, Kadem –Mûsikî ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 2, İstanbul 2011, s. 48-52.
 • “İstanbul’un Ortadan Kalkan Tarihî Eserlerinden Biri: Seyyahlar Tekkesi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Şubat 2013-Nisan 2013, Yıl: 14, Sayı: 56, İstanbul 2013, s. 93-112.
 • “İki Çınarın Ardından: Ekrem Hakkı Ayverdi ve Oktay Aslanapa”, Kadem –Mûsikî ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 11, İstanbul 2013, s. 60-62.
 • “Şumnu’da Bitirilememiş Bir Osmanlı Eseri: Kurşunlu Çeşme”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2013-Ocak 2014, Yıl: 15, Sayı: 59, İstanbul 2013, s. 141-166

 

D- Sempozyum Bildirileri:

 • “XIX. Yüzyıldan Günümüze İstanbul’un Değişmeyen Yüzleri: Grotesk Süslemeler”, Batı Sanatı ve Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı Sempozyumu Bildiriler (11-12-13 Mayıs), İstanbul, 1998.
 • “Mimar Sinan’ın Az Tanınan Bir Eseri: Sapanca Rüstem Paşa Camii ve Bağlı Yapıları”, I. Sakarya ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sakarya 1999, s. 80-87.
 • “Geçmişten Günümüze İstanbul Ticaretinin Merkezi: Kapalıçarşı”, Osmanlı Öncesi İle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt: 2, İstanbul 2003, s. 241-247.
 • “Ayverdi Haritası’nın Işığında XIX. Yüzyılda İstanbul’un Tarihi Yarımadası’nda İnşaat Faaliyetleri”, Sanat Tarihinde Gençler Semineri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Bilim Eşiği Serisi, İstanbul 2005.
 • “Fetih Sonrası Fatih’in İmarı – Ana Hatlarıyla II. Mehmed Dönemi (1451-1481)”, T.C. Fatih Belediyesi İstanbul’un Fethi Fatih ve Dönemi Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2007, s.168-171.
 • “Filibe Mevlevihanesi”, Mevlânâ Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildiri Kitabı (30 Eylül-01 Ekim 2006 / Manisa), İstanbul 2007, s. 145-149.
 • “Ayverdi Haritası’nın Işığında 19. Yüzyılda Süleymaniye Semti”, Süleymaniye: Ulusal Sempozyum Şehir ve Medeniyet Sempozyum Bildiri Kitabı (23-25 Kasım 2007), İstanbul 2010, s. 306-319.
 • “Balkanlarda Bir Osmanlı Eseri: Otman Baba Türbesi”, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu – II, Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (13-15 Mayıs 2010), Manisa 2010, s. 150-164.
 • “Yunanistan’da Bir Bektaşî Tekkesi: Durbalı Sultan”, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu – III, Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (10-12 Mayıs 2012), Manisa 2013, s. 230-244.

 

E- Konferans:

 • “Ayverdi Haritası ve 19. Yüzyılda İstanbul’un Tarihi Yarımadası” (Prof. Dr. M. Baha Tanman ile), İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 2010.

 

E- Madde Yazarlığı:

 • “Kütahya II. Yakup Çelebi Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2013.

 

F- Tanıtım:

G- Çevirisi Yapılan Kitap ve Makaleler:

Projeler:

 • “Bulgaristan’da Osmanlı Eserleri: Filibe-Sofya-Şumnu” Başlıklı İnceleme-Araştırma Projesi – Proje Yürütücülüğü, 2010. (Devam etmekte)

 

Alan Çalışmaları:

 • Bulgaristan’da Mestanlı, Cebel, Sofya, Filibe, Tatar Pazarcık ve İhtiman’da Osmanlı Eserlerinin İncelenmesi – 2004.
 • Bosna Hersek’te Saraybosna, Poçitel, Travnik, Blagay ve Mostar’da Osmanlı Eserlerinin İncelenmesi – 2005.
 • İzmir Eski Foça’da Osmanlı Kabristanı’nın incelenmesi – 2007.
 • Adana-Suriye-Halep’te Beylikler, Memlûk ve Osmanlı Dönemi Eserlerinin İncelenmesi – 2008.
 • Bulgaristan’ın On Yedi Şehrinde Osmanlı Eserlerinin İncelenmesi – 2012.

 

Dersler:

Lisans

 • Sanat Tarihi Terminolojisi I – 1. Yarıyıl
 • Osmanlı Mimarlığı II – 7. Yarıyıl
 • Balkanlarda Osmanlı Mimarisi – 8. Yarıyıl
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı – 7. Yarıyıl
 • Özel Öğretim Yöntemleri – 7. Yarıyıl
 • Öğretmenlik Uygulaması – 8. Yarıyıl

 

Yüksek Lisans

 • Balkanlarda Osmanlı Mimarisi – İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

Doktora

 • İstanbul Araştırmaları – İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

Hakemlik/ Yazı Kurulu Üyeliği

Hakemlik:

 • Akademik Araştırmalar Dergisi
 • ASTAD – Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi
 • Türkiyat Araştırmaları Dergisi
 • Art-Sanat Dergisi

Yazı Kurulu Üyeliği

 • Kadem – Mûsikî ve Edebiyat Dergisi

İletişim:

E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL

Telefon: +90 212 455 57 00 / (15735)

 


nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat