hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa Akademisyenler YÜKSEL SAYAN

YÜKSEL SAYAN

E-mail Print

Akademik Bilgiler


YÜKSEL SAYAN
PROFESÖR
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Sanatı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
- Telefon: Sant: 3884000 Dahili:2096, İş:
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Türkiye, 1987
- Yüksek Lisans: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Sanat Tarihi, Türkiye, 1995
- Doktora: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Sanat Tarihi, Türkiye, 1998
- Yardımcı Doçentlik: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, TDA Ens. Türk Sanatı Anabilm Dalı, 2000
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye, 2005
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011

 

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Türk Sanatı Anabilim Dalı Başkanı, 2007-
- Bölüm Başkanlığı, 1999-2000
- Dekan Yardımcılığı, 1999-2000
- Araştırma Merkezi Müdür Yard., 1995-2000
Uzmanlık Alanları- Arkeoloji ve Sanat Tarihi (2060000)
- Sanat Tarihi (2060400)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2013, “Bakü – Merdakan, Tuba Şah Mescidi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.6, S.25, s.460-472.
- “Azerbaycan Eski Mezar taşlarında Türkçe Metinler”, Turkish Studies, Volume 6/1 Winter 2011, p.1687-1707.

 

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (23 adet)- “Türkmenistan - Mimari”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt 41, Ankara, 2012.
- “Azerbaycan’da Gah - Gahbaş Köyü Mezarlığı’nda Bulunan Bazı Eski Mezar Taşları”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, İzmir, 2012, s. 349-360.
- 2010, “The Protection of Turkish Cultural Heritage and The Consciousness of Historical Environment”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, IX/1 (2009), s. 153-156.
- “Serahs”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.35, Ankara, 2009, s.539-540.
- “Bakü Kız Kalesi”, Sanat Tarihi Dergisi, XV/1, İzmir, 2006, s. 113-124.
- “Bakü Bayı Kalesi (Kasrı) ve Kitabeleri Hakkında”, Sanat Tarihi Dergisi, XV/2, (2006), s. 49-71 (E. Çağlıtütüncigil ile).
- “Köhneürgenç”, Türksoy, S. 20, 21-23, Ankara, 2006 (M. Balçık'la).
- “Azerbaycanlı Bir Bilim İnsanı: Rasim Efendi ve Türk Sanatı Tarihine Katkısı Hakkında Düşünceler”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, İzmir, 2005, s.627-629.
- “Bakü Şehir Hanlarından Bir Örnek: İki Katlı Kervansaray”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, İzmir, V/1 (2005), s. 85-92.
- “Eski Bakü (İçerişehir)’de İki Mescit”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 12, (2004), s. 83-98.
- “Gence ‘Atatürk Caddesi’nde Bulunan At ve Koç Şekilli Bir Grup Mezar Taşı”, Motif, 39 (2004), s.4-7.
- “XII-XIII. Yüzyıllarda Azerbaycanlı Sanatkârların Anadolu Türk Sanatına Katkıları Hakkında”, Journal of Azerbaijani Studies - Azerbaycan Arheologiyası, 1-4, 33-43, Bakü, 2003.
- “Savaşların Gölgesinde Yok Olan Kültür Mirasımız - Our Diminishing Cultural Heritage in the Shade of Wars”, Ekoloji Çevre Magazin, 47, 6-9, İzmir, 2003.
- “Sivrihisar Evlerinden İki Örnek”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 11, (2003), s. 95-112
- 2002, "Türkmenistan'ın XI-XIX. Yüzyıllar Mimari Anıtları" Türkler, C.6, s.63-75
- "Geleneksel Bitlis Evleri" İlgi. S.102, İstanbul 2001, s.3-7
- "Traditional Bitlis Houses" İlgi. S.102, İstanbul 2001, s.3-7
- 2001, "Merv, Mimari Anıtları' TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 29, Ankara, 2004, s.223-225.
- "Ahlat'ın Mimari Anıtları ' İlgi, S.100, İstanbul-2000, s.3-9.
- "Ahlat: The Architectural Monuments İlgi, S.100, İstanbul-2000, s.3-9.
- "Van Yöresinde Tarihi Köprüler' Kültür ve Sanat, S.32 (Van Özel Sayısı), Ankara-1996, s.35-38
- "Geleneksl Van Evlerinin Divanhane Döşemeleri ve Şark Odası' Dünyada Van, S.5, İstanbul-1994, s.22-23.
- "Tarihi Çevrenin Tahrip Sebepleri ve Korunması İçin Öneriler' Ekoloji Çevre Dergisi, S.11, İzmir-1994, s.46-49.

 

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (10 adet)- “Geçmişin Küçük Tanıkları”, Ekoloji Magazin, S.33, İzmir, 2012, s.74-79.
- “Balkanlar’da Bir Osmanlı: Üsküp”, Ekoloji Magazin, S.34, İzmir, 2012.
- “Kosova’da Murad Hüdavendigâr Türbesi ve Düşündürdükleri”, Ekoloji Magazin, S.34, İzmir, 2012.
- “Eskisi ve Yenisi ile Van”, Ekoloji Magazin, S.30, İzmir, 2011, s.88-95.
- “Uludağ Eteklerinde Yaşayan Tarih: Cumalıkızık”, Ekoloji Magazin, S.10, İzmir, 2006, s.67-76.
- “Uşak Evinde Yaren Sohbeti”, Ekoloji Magazin, S.9, İzmir, 2006,s. 60-68.
- “Tarih, Kültür, ve Gelişen Sanayisiyle Bir Ege Kenti: UŞAK” Ekoloji Magazin, S.7, İzmir, 2005, s.74-78.
- “Eski Bir Başkentimiz Merv” Ekoloji Magazin, S.6, İzmir, 2005, s.68-79.
- “Uzungöl’de Bir Günün Ardından”, Ekoloji Magazin, S.1, İzmir, 2004.
- “Türk Evi, İnsan ve Çevre” Ekoloji Magazin, S.3, İzmir, 2004, s.40-48.

 

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- 2012, “Balkanlarda Osmanlı Dönemi Konut Mirası ve Kültürel Kimlik”, International Balkan Annual Conference (IBAC - 2011), 9-13 Mayıs 2011, Üsküp,
- “The Role of Ekrem Hakkı Ayverdi in Conservation of the Ottoman Architectural Heritage in the Balkans” International Balkan Annual Conference (IBAC - 2012), 9-14 Ekim, 2012, Tiran), Baskıda.
- “Some Views on the Significance of the Medieval Azerbaijani Cities in Terms of Turkic Archaeology” Azerbaycanın Kadim Şeher Medeniyeti, Beynalhalk Konferansı, 6-10 Kasım, 2012, Gebele, Azerbaycan.
- 2009, "The Protection of Turkish Cultural Heritage and The Consciousness of Historical Environment", International Symposium on Environment and Its Education, (18-23 July 2003) Baku.
- "A Research on The Old Tombstones of Azerbaijan: 2006-2007 Studies", The International Archaeology and Ethnology of Caucasus Conferance, 10-13 Eylül 2008, Şemkir, Baku, 2009.
- "Azerbaycan’ın Tarihi Mezar Taşları ve Türk Kültüründeki Yeri", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı -Bildirler- (Editörler: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN – Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN ), Ankara, 2007, C.IV, s.1827-1839.
- 2007, "Türkmenistan’daki Mimarlık Mirasının Türk Mimarisindeki Yeri ve Bu Mirası Korumanın Önemi", Baki Bitarap Türkmenistan-UNESCO: Tarihi –Medeni Gımmatlıklara Baha Bermek ve Dünya Mirasının Yadigarliklerini Gorap Saklamagın Yollarını Kesgitlemek Uluslararası Konferansı, (25-27 Mayıs 2006), Aşgabat-Köneürgenç, Türkmenistan.
- "Türkmenistan'da Karahanlılar'a Maledilen Mimari Yapılar Hakkında Yeni Görüşler" Uluslarası Sanat Tarihi Sempozyumu -Prof.Dr. Gönül ÖNEY'e Armağan-, (İzmir, 10-12 Ekim 2001).
- "Azerbaycan’da İlisu Sultanlığı (Hanlığı)’na Ait Bir Grup Anıt Mezar ve Mezar Taşı", 18. CIEPO Kongresi, (24-31 Ağustos 2008), Zagrep, Hırvatistan.
- "Azerbaycan Mezar Anıtlarının Tipoloji Sorunu", II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı -Bildirler- 17-25 Nisan 2010, Çeşme, İzmir.

 

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- “Küreselleşen Bir Dünyada Kent, Milli Kimlik ve Kırkağaç” Kırkağaç Araştırmaları Sempozyumu, (13-14 Eylül 2012, Kırkağaç).
- 2010, "Bakü Şirvanşahlar Sarayındaki ‘Divanhane’ Yapısı Hakkında", XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler, (14-16 Ekim 2009, Denizli), s.561-568.
- "Anadolu Geleneksel Konut Mimarisinde İnanç Faktörü ' Sanat ve İnanç Sempozyumu Bildileri, İstanbul, 2004
- "Uşak'ta Türk Devri Mimari Anıtları", 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu (Uşak, 25-27 Ekim 2001), İstanbul 2001,451-460
- "Türkmenistan'da Yapılan Kazı-Restorasyon Çalışmaları Hakkında Notlar" IV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Van -2000, s.289-296.
- "Ahlatlı Sanatkarların Yetişmesi ve Türk Sanatına Katkıları Üzerine Ahlat'ın Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Bildirileri (Ahlat, 22-25 Ekim 1999), Van-1999, s.70-81.
- 1995, "Bitlis'in Tarihi Evlerine Bir Bakış' Van Gölü Çevresi Kültür Varlıkları Sempozyumu Bildirileri, Van -1996, s.101-129.

 

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 15 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 95 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (2 adet)- 2000-2012, Sayan, Y., Uşak Evleri, Ankara, 1997. G1. Çal, H., “Osmanlı Kapı Halkaları ve Kapı Tokmakları” Osmanlı Ansiklopedisi, Cilt 11, 283, 284, Ankara, 2000. G2. Çal, H., “Hatay Kapı Tokmakları”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri, Cilt I, 174, 179, Ankara, 2001. G3. Tan, N. – Turhan, S., Uşak Türküleri, 10,154, Ankara, 2001. G4. Gökçe, T., “Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Uşak”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, Cilt1, 203,207, İstanbul, 2001. G5. Demirarslan, S., “Günümüz Uşak Konut Tasarımı İçin, Kullanıcı Tasarımcı Etkileşiminde Kültür Etkeninin Kullanılması ve Bir Yöntem Önerisi”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, Cilt 2, 949, İstanbul, 2001. G6. Özav, L., “Uşak İlinin Başlıca Turistik Değerleri”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, Cilt 2, 982,985, İstanbul 2001. G7. Yıldırım, A., “ “Uşak’ın Turizm Potansiyeli ve Uşak’ta Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarına Dair Bir Araştırma”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, Cilt 2,1002, İstanbul, 2001. G8. Baydaş, Ö.G., Tillo’daki Mimari Eserler, 33,54,59,63, 89, Ankara, 2002. G9. Çetin, Y., Sakarya ve İlçelerinde Türk Dönemi Sivil Mimari Eserler, A.Ü. Sos. Bil. Enst. Doktora Tezi, 2006. G10. İnce, K., Uşak’ta Türk Mimarisi, 2,3,5,20, 25, 135, 145, Isparta, 2004. G11. Çal Ataoğuz, Ö., “Kastamonu Şehri Kapı Halkaları ve Tokmakları”, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, S.12, 492, 2001. G12. Çetin, Y., “Geleneksel Türk Evinde Cumba”, Sanat Tarihi Dergisi, XV/2, 27, İzmir, 2006. G13. Bayhan. A.A., Salman, F., Çelik, A., Tarihi ve Kültürel Değerleri ile Yapraklı, 133, Yapraklı, 2009. G14. Yıldırım, K., Hidayetoğlu, M.L., “Geleneksel Türk Evi Ahşap Tavan Süsleme Özelliklerinin ve Yapım Tekniklerinin Çeşitliliği Üzerine Bir İnceleme”, Uluslaraarası Geleneksel sanatlar Sempozyumu, 340. G15. Demirci, D., “Geleneksel Isparta Evlerinde Giriş Düzenlemeleri”, SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, S.20, 196, 202, 2009. G16. Bayhan, A.A.,- Salman, F., Adıyaman Yüzey Araştırması, 191, Adıyaman, 2010. G17. Çal Ataoğuz, Ö., “Beypazarı’nın Geleneksel Evlerinde Kapılar”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 9, 67,74, Konya, 2003. Sayan, Y., Türkmenistan’daki Mimari Eserler (XI-XVI. Yüzyıl), Ankara, 1999. G18. Uysal, A.O., “Gelibolu Türbeleri”, Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu (Prof.Dr. Gönül Öney’e Armağan) – Bildiriler, 577, İzmir, 2002. G19. Alyılmaz, C., “Eski Türk Şehirleri ve Semerkand”, A.Ü. Türkiyat araştırmaları Dergisi, S.20, 305, Erzurum, 2002. G20. Yazar, T., “Nahçivan’da Türk Mimarisi”, Türkler, Cilt 8, 182,184, Ankara, 2002. G21. Dugan, T.M.P., “Trust in the Wavs”, Turkish Daily News, 07 July 2003. G22. Tüfekçioğlu, A., “Türk Mimarîsinde Yazı”, Türkler, Cilt 6, 118,119, Ankara, 2002. G23. Özgüdenli, O.G., “Merv”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt 29, 223, Ankara, 2004. G24. Çoruhlu, Y., Sultan Sancar Türbesi, 290, Ankara 2004. G25. Bubur, R., Kazakistan, Jambul’da, “Ayşe Bibi Türbesi”, Sanat Tarih Dergisi, 34, İzmir, 2005. G26. Sülün, M. Sanat Eserine Vurulan Kur’an Mührü, 528, İstanbul, 2006. G27. Özkurt, K., Türk – İslâm Epigrafisinde “İmar (Yapı) ve Mimar (Usta)‘lığa İlişkin Terimler“, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 79,105, Erzurum, 2006. G28. Bayhan, A.A., “Mısır’ın İskenderiye Kentinde Bir Türk İstihkâmı: Sultan Kayıtbay Sahil Kalesi“ I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı -Bildirler- (Editörler: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN – Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN ), C.I, 305, Ankara, 2007. G29. Solak, F., Türkistan ve Kafkasya Bibliyografyası, 217, İstanbul, 2007. G30. Karev, Y., „Qarahanid Wall Paintings in Citadel of Semerqand“ Muqarnas, 82, Volume XXII. G31. Deniz, B., “Sirderya Boyundaki Oğuz Yabgu Şehirlerinden Bir Örnek“, X. Ortaçağ – Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 307, 314,315, Ankara, 2009. G32. Çoruhlu, “Sultan Sencer Türbesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt 37, 520, Ankara, 2009. G33. Türkmen, F., “Mehmed Emin Efendi’nin seyahatnamesine Göre Eski Bir Türk Şehri: Dehistan”, Bilig, S.49, 205,212-217 Ankara, 2009. G34. Alyılmaz, C., “Eski Türk Şeherleri ve Semerkand”, Qarapapaqlar Jurnalı, S.7, Baku, 2007. G35. Türkmen, F., Türkmenistan Kültürü Makaleler, Ankara, 2010. G36. Çağlıtütüncigil, “Berde Türbesi’nin Sırlı Tuğla ve Çini Mozaik Süslemeleri“, Türk dünyası İncelemeleri Dergisi, 49,63, S.VIII/2, İzmir, 2008. G37. Bayhan, A.A.,- Salman, F., Adıyaman Yüzey Araştırması, 192, Adıyaman, 2010. G38. Özgüdenli, O., “Ortaçağ Türk İran Tarihi Araştırmaları“, Turco- Iranica, 17. Cilt. G39. Journal of the British Instıtute of Persian Studies, 39. Cilt. G40. Belleten, 831, C. 65,Sayı: 242-243, Ankara, 2001. G41. “Sultan Sencer’in Türbesi Hakkında“, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Tarih Dergisi, C. 22, İstanbul, 2001. G. Berkli, Y., Türk Sanatında Avrasya Üslubunun Evreleri (Avrupa ve İslam Sanatına Etkileri), Erzurum, 2011,.196. Sayan, Y., Öztürk, Ş., Bitlis Evleri, Ankara, 2001. G42. Çal Ataoğuz, Ö., “Beypazarı’nın Geleneksel Evlerinde Kapılar”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 9, 67,74, Konya, 2003. G43.Çal Ataoğuz, Ö., “Kastamonu Şehri Kapı Halkaları ve Tokmakları”, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi,S.12, 487, 492, 2001. G44. Bayhan. A.A., Salman, F., Çelik, A., Tarihi ve Kültürel Değerleri ile Yapraklı, 133, Yapraklı, 2009. G45. Boran, A., Baykan’daki Osmanlı Dönemi Eserleri, 222, Ankara, 2009. G46. Tali, Ş., “Germir Evlerinin Giriş Kapı tasarımları Üzerine Tipolojik Bir Araştırma”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 177, Erzurum, 2008. G47. Demirci, D., “Geleneksel Isparta Evlerinde Giriş Düzenlemeleri”, SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, S.20, 202, 2009. G48. Baş, G., “Gelenek ve Gelecek Arasında Sıkışan Bir Tarihi Kent: Bitlis”, History Studies International Journal of History, Volume 2/2, 380,387, 2010. G49. Köşklü, Z., Tali, Ş., “Geleneksel Erzurum Evlerinde Tandırevi (Mutfak) ve Mimarisi”, S. 97, 103, Sanat Dergisi. G50. Bayhan, A.A.,- Salman, F., Adıyaman Yüzey Araştırması, 191, Adıyaman, 2010. G51. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2005, s.175. G52. Öztürk, Ş., Karakuş, C., “Geleneksel Bitlis Evlerinden Bir Örnek,‘Mehmet Ali Meriç Evi‘, II. Van Gölü Sempozyumu, Ankara, 2007. G. Türkmen, N. “Beyan-ı Menâzil- Sefer-i Irakeyn’de Bitlis“, II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Ankara, 2007, s.214. Öztürk, Ş. ve Sayan, Y., “Bitlis’in Tarihi Evlerine Bir Bakış”, Van Gölü Çevresi Kültür Varlıkları Sempozyumu, Bildiriler, 101-129, Van, 1996. G53. Eyice, S., “Hamam”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 15, 422,430, İstanbul, 1997. G54. Pektaş, K., Bitlis Tarihi Mezarlıkları ve Mezar Taşları, 96, Ankara,2001. G55. Baydaş, Ö.G., Tillo’daki Mimari Eserler, 89, Ankara, 2002. G56. Uluçam, A., Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı –II- Bitlis, 154,326, Ankara, 2002. G57. Öztürk, Ş., Karakuş, C., “Geleneksel Bitlis Evlerinden Bir Örnek,‘Mehmet Ali Meriç Evi‘, II. Van Gölü Sempozyumu, Ankara, 2007. G. Türkmen, N. „Beyan-ı Menâzil- Sefer-i Irakeyn’de Bitlis“, II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Ankara, 2007, 214 Sayan, Y., “Merv, Mimari Anıtları”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt 29, Ankara, 2004. G58. Solak, F., Türkistan ve Kafkasya Bibliyografyası, 604, İstanbul, 2007. Sayan, Y., “Van Yöresinde Tarihi Köprüler”, Kültür Sanat Dergisi, 32, 35-38, Ankara, 1996. G59. Uluçam, A., Ortaçağ ve Sonrasında Vangölü Çevresi Mimarlığı I, -Van-, 259 Ankara, 2000. G60. Belli, O., Tarih Boyunca Van. G61. “Anadolu Selçuklu Kaynakça: Makaleler” Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri. Sayan, Y., “Geleneksel Van Evlerinin Divanhane Döşemeleri ve Şark Odası”, Dünyada Van, 5, 22-23, İstanbul, 1994. G62. Uluçam, A., Ortaçağ ve Sonrasında Vangölü Çevresi Mimarlığı I, -Van-, 259, Ankara, 2000. Sayan, Y., “Tarihi Çevrenin Tahrip Sebepleri ve Korunması İçin Öneriler”, Ekoloji Çevre Dergisi, S.11, 46-49, İzmir, 1994. G63. Aytekin, O. “Eski Eser Kaçakçılığı-Tahribi ve Van Yöresindeki Yansımaları” Van Gölü Çevresi Kültür Varlıkları Sempozyumu, Bildiriler, 139, Van, 1996. Sayan, Y., “Türkmenistan’da Karahanlılar’a Maledilen Eserler Hakkında Yeni Görüşler”, Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu (Prof. Dr. Gönül Öney’e Armağan), İzmir, 515-520, İzmir, 2002. G64. Deniz, B., “Sirderya Boyundaki Oğuz Yabgu Şehirlerinden Bir Örnek“, X. Ortaçağ – Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 307, Ankara, 2009. Sayan, Y.,“Türkmenistan’ın XI-XIX. Yüzyıl Mimari Anıtları”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt 6, 63-75, Ankara, 2002. G65.Türkmen, F., “Mehmed Emin Efendi’nin Seyahatnamesine Göre Eski Bir Türk Şehri: Dehistan”, Bilig, S.49, 213 Ankara, 2009. G66. Türkmen, F., Türkmenistan Kültürü Makaleler, Ankara, 2010. Sayan, Y., Sivrihisar Evleri, İzmir, 2009. G67. Çağlıtütüncigil, E., “Sivrihisar Evleri, Yüksel Sayan” Değerlendirmeler, Türk dünyası İncelemeleri Dergisi, IX/1, 183-184, 2009. G68. -ÇINAR, S., “Cephe Bezemeleri ile Öne Çıkan Bir Grup Erzurum Evi”, Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22, Yaz 2012 Summer 2012, 376-377 Sayan, Y., “XII-XIII. Yüzyıllarda Azerbaycanlı Sanatkârların Anadolu Türk Sanatına Katkıları Hakkında”, Journal of Azerbaijani Studies - Azerbaycan Arheologiyası, S.1-4, 33-43, Bakü, 2003. G69. Çağlıtütüncigil, E., “Kuzey Azerbaycan’daki Türk dönemi Yapılarında Bulunan Usta Kitabeleri Üzerine Bazı Düşünceler”, Turkish Studies, 219, Volume 3/7, 2008. Sayan, Y., “Azerbaycan’ın Tarihi Mezar Taşları ve Türk Kültüründeki Yeri”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı -Bildirler- (Editörler: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN – Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN), Ankara, 2007, C.IV, s.1827-1839. G70. Alyılmaz, C., “Azerbaycan’daki Arap Harfli Yazıtların Bugünkü Durumu”, Turkish Studies, s. 389, Vol. 6/1 Winter, 2011. Sayan, Y. (Öztürk’le), “ Geleneksel Bitlis Evleri”, İlgi, S.102, İstanbul 2001, s.3-7. G71. Türkmen, N. „Beyan-ı Menâzil- Sefer-i Irakeyn’de Bitlis“, II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Ankara, 2007, 214 Sayan, Y., “Türk Kültür Mirasının Korunması ve Tarihi Çevre Bilinci Üzerine”,Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: IX, Sayı 1, İzmir: 157-160 G72. BERKLİ, Y., “Azerbaycan-Bakü’de Bulunan İnsan Heykel Biçimli Mezar Taşlari Ve Orta Asya-Azerbaycan-Anadolu İlişkisi” Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi / 2012 / 61, s.28,42.
- 2000, Çal, H., “Osmanlı Kapı Halkaları ve Kapı Tokmakları” Osmanlı Ansiklopedisi, Cilt 11, 283, 284, Ankara,
Kitapları (4 adet)- Sivrihisar Evleri, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2009.
- Bitlis Evleri Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 2001- ISBN 975-17-2743-X
- Türkmenistan'daki Mimari Eserler (XI-XIII. Yüzyıl) Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1999: ISBN 975-17-2257-8
- Uşak Evleri, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara-1997 ISBN 975-17-1811-2

 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2012, 109K072 Nolu Tubitak Projesi, Çubuk Havzası Alevi Ocakları Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı
- 2009, Araştırma Projesi, 'Türk Şehirciliğine Bir Örnek OlarakSivrihisar: Eski Kent Dokusu ve Tarihi Evlerinin Araştırılması Projesi ' Proje Yürütücüsü (Ege Üniv. Araştırma Fonu Destekli: 2001-2003,
- Araştırma Projesi, Azerbaycan’daki Eski Mezar Taşlarının Türk Kültürü, Sanatı, Tarihi ve Halk Bilimi Açısından İncelenmesi, 106K076 Nolu TÜBİTAK Projesi, Proje Yürütücüsü, 2009.
- 2001, Araştırma Projesi, Bitlis'te Eski Kent Dokusu ve Tarihi Evlerini Araştırma Projesi Proje Yürütücüsü (Y.Y.Ü. Araştırma Fonu Destekli)
- 2000, Araştırma Projesi, Azerbaycan’daki Türk Kültür Varlıklarının Envanteri Projesi, Türk Tarih Kurumu Projesi, Proje Yöneticisi, 2007- (Devam ediyor)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (5 adet)- Yüksek Lisans, 2010, Ahu Simla Değerli, İzmir Türk Mimarisinde Duvar Resimlerinin Korunması ve Restorasyon Sorunları, Ege Ünversitesi, Türk sanatı Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2008, Rezarta Loxha, Kosova Eski Konutları ve Osmanlı Sivil Mimarisindeki Yeri, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı, İzmir, 2008.
- Doktora, 2007, Ersel Çağlıtütüncigil, Azerbaycan'daki İslami Dönem Yapılarında Süsleme, Ege Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı (2. Danışman)
- Yüksek Lisans, 2005, Yashar Jafarov, Azerbaycan’daki Türk Sanatına İlişkin Araştırma ve Yayınlar Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı, İzmir, 2005.
- Yüksek Lisans, 2003, Oğuz Kahraman, Sivaslı Kilimleri, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı, İzmir, 2003.
 


nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat