hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa Bedestenler

BedestenKÜTAHYA - GEDİK AHMET PAŞA BEDESTENİ

E-mail Print PDF

    Kütahya Bedesteni

Kütahya'da geleneksel Türk el sanatları ürünleriyle altın ve gümüş takı satışı yapılacak olan 16'ncı yüzyıldan kalma iki bedesten, İstanbul'daki Kapalı Çarşı örnek alınarak restore edildi. 

Belediye Başkanı Mustafa İça, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gedik Ahmet Paşa'nın 16'ncı yüzyılda yaptırdığı iki bedestenden büyük olanında önceki yıllarda sebze, kullanılmış beyaz eşya ve mobilya satıldığını bildirdi. 

 Zamanla yıpranıp çökme tehlikesi oluşan bedestenlerle ilgili röleve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlattıklarını dile getiren İça, resmi makamlardan alınan onayla başlatılan restorasyon çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

İça, Büyük Bedesten'de geleneksel Türk el sanatlarının tanıtılıp satılması amacıyla 20 iş yeri bulunduğunu, Küçük Bedesten'in ise sarraflar çarşısı olarak hizmet vereceğini anlatarsak, şunları kaydetti:

''Büyük Bedesten, ortak kullanım alanında kafeterya, dinlenme yerleri ve şadırvanıyla otantik bir mekan olmasının yanında tarihi dokuyu yansıtacak. Büyük Bedesten'in restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi katkısıyla yapıldı. Burada mülk sahiplerine herhangi bir külfet getirilmedi. Belediyemizin sağladığı maddi kaynakla restorasyonu tamamlanan 19 bağımsız bölüme sahip küçük bedesten ise kuyumcular çarşısı olarak hizmet verecek. Tarihi dokusuyla İstanbul'daki Kapalı Çarşı gibi işlev görecek olan Büyük ve Küçük Bedesten, kent ekonomisine hareket kazandıracak.''

Küçük Bedesten'in restorasyonuna yönelik yapılan proje, geçen aylarda Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği ''Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme'' yarışmasında ödüle değer bulunmuştu.

 

ANKARA - MAHMUTPAŞA BEDESTENİ

E-mail Print PDF


Ankara Mahmutpaşa Bedesteni - Anadolu Medeniyetleri MüzesiMahmutpaşa Bedesteni, Ankara kalesi’nin eteğinde eğimli bir arazide Sadrazam Mahmutpaşa (1464-1471) tarafından bitişiğindeki Kurşunlu han (Mahmutpaşa Kervansarayı) ile birlikte yapılmıştır. Bedestenin etrafındaki 102 dükkandan oluşan arastası ile birlikte XV. yüzyılda yapılmış büyük bir ticaret merkezidir.

Dikdörtgen plânlı bedestenin ortasında tek sıra halinde dizilmiş dört büyük ayak ile üzerini örten on kubbeyi taşımaktadır. Duvarlarında moloz taş ve kesme taş birlikte kullanılmış, kemer ve tonozlar tuğladan dıştan derzli, içten de sıvalı bir mimari yapı özelliği göstermektedir. Bedestenin duvarları oldukça yüksek olup, yanındaki arastanın yüksekliği bu duvarların yarısına kadar erişebilmektedir.

Arastanın güney cephesi boyunca uzanan alt katı meyilli bir arazi üzerinde olduğundan iç ve dışta merdivenler bulunmaktadır. Arastanın köşesindeki kapı Kurşunlu Han, Arasta ve Bedesten ile olan bağlantıyı sağlamaktadır. Bedestenin batı cephesinin ortasında yüksek, sivri kemerli bir kapısı bulunmaktadır. Beyaz taştan yapılmış olan bu kapının yerine, kuzey cepheye renkli taşlardan basık kemerli bir kapı daha geç dönemlerde yapılmıştır.

Read more...
 

EDİRNE BEDESTENİ

E-mail Print PDF

 

Edirne BedesteniEdirne Eski Cami yanında, Rüstem Paşa Kervansarayı'nın da karşısında olan bedesteni, Osmanlı Padişahı Çelebi Sultan Mehmet 1418’de yaptırmıştır. Bedesten Eski Cami’ye vakıf olarak yapılmıştır. Kitabesi bulunmamaktadır. Mimarı Konyalı Hacı Alaaddin’dir. Bedesten XVIII.yüzyıla kadar önemli bir alış veriş merkezi olma özelliğini korumuştur. Bedesten 1965 yılında restore edilmiş, günümüzde de kapalı çarşı olarak kullanılmaktadır.

Evliya Çelebi bedestendeki elmas ve takıların Mısır hazinelerinden daha fazla değerde olduğunu ve bunları 60 gece bekçisinin koruduğunu yazmaktadır.

Bedestenin duvarları, kırmızı ve beyaz iki renkli kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. Bedestenin her köşesinde birer kapısı bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı olup, 40.54x74.94 m. ölçüsünde olan bedestenin içerisinde dört köşeli altı sütun bulunmaktadır. Bedestenin uzun kenarlarında tonoz örtülü on dörder, kısa kenarlarında da dörder hücre bulunmaktadır. Üzeri 14 kubbe ile örtülmüştür. Kubbeler bedestenin orta mekanının üzerinde bulunmakta, bunun dışında kalan alanlar da eğimli kurşun çatı ile örtülmüştür. Bu kubbelerin altında sivri kemerli pencereler sıralanmıştır. Bedestenin dış cephelerine dükkanlar yapılmıştır.

Edirne Bedesteni

 

 

 

 

 

OSMANLI'DA BEDESTENLER

E-mail Print PDF


Dr. Nazım İNTEPE

Bir devleti canlı organizmaya benzetirsek, o devletin hayatta kalması için, solunum sisteminden, boşaltım ve dolaşım sistemine kadar çok sayıda fonsiyonun birlikte icra edilmesi gerekir. Bu açıdan baktığımızda, Osmanlı Devleti sadece dinî hayat askerlik ve eğitim ile değil, köklü ticarî gelenek ve müesseseleriyle de öne çıkmıştır. Altı yüz yıllık Osmanlı tarihinde, devleti idare edenlerin sadece kışla, kale, medrese ve camiler inşa ettirmediğini, ticarî hayatı geliştirmek ve yönlendirmek için şuurlu bir şekilde kervansaraylar, hanlar, bedesten ve çarşılar da inşa ettirdiklerini görüyoruz.

Geniş bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı’da ticarî malların toplandığı, değerlerinin tespit edildiği ticaret merkezi ve borsa olarak bedesten ve han modelleri ortaya çıkmıştır. Bu modeller kuruluş döneminde, önce Bursa ve Edirne’ye; sonra geliştirilerek İstanbul ve bütün ülke geneline yayılmıştır. Bedesten; “çarşı, borsa, ticaret merkezi” mânâlarına gelmektedir. Arapça ve Farsçada kullanılan “bezzasistan, bezistan” (bez kumaş alınıp satılan yer) kelimesinden gelmektedir. Bedestene kale içi mânâsına gelen “kayseriyye” de denmiştir. Bedesten şehirler arası ve milletler arası ticaretin yapıldığı yerdir ve her zaman, şehirlerin ticaret merkezi hükmünde olmuştur. Bu yönleriyle de bedestenler, şehrin en önemli yapıları arasında yer alır.

Devamını oku...

 

Manisa'daki Rum Mehmet Paşa Bedesteni Restore Ediliyor

E-mail Print PDF


Manisa'da kamulaştırma işlemleri 5 yıl sonra tamamlanan tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni'nin tarihi çarşı haline getirilmesi için ilk çalışmalar başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Celalettin Güvenç, 2010 yılı içerisinde çalışmaların biteceğini belirterek, Bedesten'in tarihi bir çarşı olacağını söyledi.  

Manisa Rum Mehmet Paşa Bedesteni

Türkiye'de en yüksek kubbeli bedestenlerden birisi olarak bilinen Manisa'daki 5 asırlık tarihî Rum Mehmet Paşa Bedesteni'nin yeniden kullanıma kazandırılması amacıyla başlayan çalışmalarda kamulaştırma işlemleri tamamlandı ve restorasyon çalışmalarına geçildi. Manisa Valisi Celalettin Güvenç, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven,  İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse, İl Özel İdare Sekreteri Serdar Bulut ve İl Genel Meclisi İbrahim Onaylı ile birlikte restorasyon çalışmalarını inceledi.

Read more...
 


Page 5 of 9


nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat