hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa Gemiler
GEMİLER

Selman Reis Sultanbeyli'de Anıldı

E-mail Print PDF

Selman Reis Sultanbeyli'de Anıldı

  

Prof.Dr. İdris Bostan

16. yüzyılda yaşayan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük denizcilerinden olan Selman Reis düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Portekizlilerin Kızıldeniz’de Müslümanlara zarar vermesiyle Memluk Devleti’nin II. Beyazid’dan yardım isteğiyle bölgeye gönderilen Selman Reis ölümünün 483. yılında Prof. Dr. İdris Bostan tarafından anlatıldı.  

Prof.Dr. İdris Bostan

Sultanbeyli Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğinin konuşmacıları İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Osmanlı Denizcilik Tarihi uzmanı Prof. Dr. İdris Bostan ve Dr. Yusuf Alperen Aydın oldu. 16. yüzyılda Kızıldeniz’de yoğunlaşan Portekiz saldırılarıyla mücadele edemeyen Memluk Devleti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan yardım istemişti. Sultan II: Beyazid, Osmanlı deniz gücünü oluşturan gemilerle Selman Reis’i bölgeye göndererek, imparatorluğun sınırlarını genişletmişti. Prof. Dr. İdris Bostan, Selman Reis’in Türk denizcilik tarihi açısından çok önemli zaferler elde ettiğini belirtirken, bölgede Osmanlı donanmasına benzer kurduğu donanmayla Basra Körfezi ve Kızıldeniz girişlerindeki stratejik noktaları aldığını vurguladı. Bostan, Selman Reis’in denizcilik bilgi ve tecrübesiyle Haliç Tersanesi’ni de düzenlemekle görevlendirildiği, Kanuni Sultan Süleyman tarafından ise Hint kaptanlığı görevine getirildiğini belirtti. Etkinlikte Dr. Yusuf Alperen Aydın ise, Osmanlı savaş gemileri hakkında detaylı bilgiler verirken, dönemin deniz savaşları hakkında da ipuçları sundu.  

Selman Reis

Read more...
 

Bir Osmanlı Kalyonunun Yapım Teknolojisi ve Şehbâz-ı Bahrî Örneği

E-mail Print PDF

Bir Osmanlı Kalyonunun Yapım Teknolojisi ve Şehbâz-ı Bahrî Örneği

Şehbaz-ı Bahri
Şehbaz-ı Bahrî

XVIII. Yüzyılda Kalyon Teknolojisi ve Osmanlı Kalyonları” adlı teziyle İstanbul Üniversitesi Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı mezunu Sinan Dereli tarafından Osmanlı gemi inşa teknolojisine dair bir sunum yapıldı. 

Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünce düzenlenen ve “Bir Osmanlı Kalyonunun Yapım Teknolojisi: Şehbaz-ı Bahrî Örneği” başlığını taşıyan sunum, Prof. Dr. İdris Bostan’ın açılış konuşmasıyla 15.03.2011 tarihinde saat: 15.00’te Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Programa, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Mehdi Gönülalçak, Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürü Cemalettin Şevli, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden öğrenciler katıldı. 

Read more...
 

Bir Osmanlı Kalyonunun Yapım Teknolojisi: Şehbaz-ı Bahrî Örneği

E-mail Print PDF

“XVIII. Yüzyılda Kalyon Teknolojisi ve Osmanlı Kalyonları” adlı teziyle İstanbul Üniversitesi Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı mezunu Sinan Dereli tarafından Osmanlı gemi inşa teknolojisine dair bir seminer verilecek.

Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünce düzenlenen ve “Bir Osmanlı Kalyonunun Yapım Teknolojisi: Şehbaz-ı Bahrî Örneği” başlığını taşıyan sunum, Prof. Dr. İdris Bostan’ın açılış konuşmasıyla 15.03.2011 tarihinde saat: 15.00’te Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecek.

Şehbaz-ı Bahrî - Osmanlı Kalyonu

 

Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri

E-mail Print PDF
mağribden maşrıka
ünlü
deniz gazisi
gemi mimar ve mühendisi
Cezayir sultanı
mirmiran-ı derya
Barbaros Hayreddin Paşa'ya
ve
pirlerinin izinde giden denizcilere
hürmet ve minnetle....



Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri, Osmanlı donanma gemilerinin tarihini tesbit etmek kadar arşiv, kütüphane ve müzelerde bulunan görsel malzemeyi bir araya getirerek bir gemi görüntü koleksiyonu oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

Maksadımız, gemilerin yüzyıllar içinde geçirdiği değişiklikleri ve yeni model denemelerini sebepleriyle ortaya koyabilmektir. Osmanlı savaş gemilerinin isimleriyle resimlerini birleştirmek konusunda bugün hala yapılan hata ve eksiklikler dikkate alındığında böyle bir çalışmanın ehemmiyeti izahtan varestedir.



Osmanlı gemilerinin gelişim tarihini aynı dönemi paylaşmış olan diğer Avrupalı denizci devletlerin uygulamalarından bağımsız olarak düşünmek imkansızdır. Bununla beraber, -çağdaş devletlerde görülmeyen- gemi inşa sanayiini kendi imkanları ile yürütebilme özelliği, Osmanlı denizcilinin bugün dahi yeterince bilinmeyen bir yönüdür.

Bu kitap, denizlerdeki beşyüz yıllık Osmanlı varlığını belgelemektedir.



Önsöz
Bu kitabın amacı, Osmanlılar'ın denizlerdeki hakimiyet mücadelesinde etkin rol oynayan ve deniz güvenliğini sağlayan gemilerin, kısa ve öz olarak tarihini ortaya koymaktır. Doğrudan veya dolaylı bir savaş silahı olan gemilerin deniz tarihinde ne derece büyük bir önemi haiz olduğu açıktır. Bu sebeple kitapta, Osmanlı deniz seferleri tarihinden çok donanma gemileri ve özellikleri ön plana çıkarılmıştır.

Bu araştırmada Osmanlı savaş gemilerinin yüzyıllar süren gelişimi içinde değişim tespit edilmeye çalışılmış, gemi türleri ile genel özellikleri belirlenmiş ve görüntülerine yer verilmiştir. Bununla beraber, savaş gemileri arasındaki mücadele ve rekabette gemi türlerinin rolü, gemilerin yapısındaki değişimin denizlerde ne ifade ettiği, bunun deniz ulaşımına etkisi gibi konular yeterince açıklığa kavuşturulamamıştır. Osmanlı savaş gemilerinin teknik özellikleri, personeli ve seyrüsefer şartları hakkında bildiklerimizin son derece sınırlı olması bu konuda kalem oynatmayı güçleştirmektedir. Nitekim gemi türleri ile görüntülerini birleştirmeyi amaçlayan bazı neşriyatta ciddi yanlışlar yapıldığı göze çarpmaktadır ki, bu tür örnekler, elinizdeki kitabın hazırlanması hususunda yazarını cesaretlendirmiştir.



Denizlerde meydana gelen hadiselerin asıl unsuru olduğu halde hakkında çok az şey bilinen bir Osmanlı savaş gemisini, ormanda bir ağaç iken tersane kızağında tekne haline gelişine, suya indirilişinden donanımı tamamlanarak denizlere açılışına kadar geçirdiği süreci izlemek deniz tarihi açısından olduğu kadar teknoloji, sosyal ve ekonomi tarihi için de büyük bir önem taşımaktadır. İmparatorluğun son dönemlerine kadar gemi inşa sanayiini kendi imkanları ile yürütmeyi başaran Osmanlılar'ın, çağdaşı devletlerin hiçbirinde görülmeyen bu üstünlüğü bile henüz yeterince incelenmemiştir. Bu sebeple kitaba Osmanlı denizciliğinin gelişim ve değişim dönemlerini belirlemek maksadıyla giriş mahiyetinde bir tarihçenin ilavesi gerekli görülmüştür.
Read more...
 

OSMANLI GEMİLERİ

E-mail Print PDF


Prof.Dr. İdris BostanProf. Dr. İdris Bostan’ın 25 yıllık bir çabaya dayanan araştırmaları, açık ve kesin bir biçimde ortaya koyuyor ki, Türkler asla sırtlarını denize dönmemişler ve Osmanlı denizciliğinin boyutlarını uluslararası bir düzeye taşımışlardır.

Erhan Afyoncu, İdris Bostan ile konuştu ve Bostan’ın şu sıralar piyasaya çıkan kitabının can alıcı noktalarını öne çıkardı…

Tarih boyunca, Türklerin hep denizlerden uzak kaldığı anlatılır. Bunun nedeni, denizcilik tarihimizle ilgili fazla araştırma yapılmamış olmasıdır.

Osmanlı denizciliği konusunda 25 yıldır arşivlerde araştırmalar yapan ve bu alanda, dünyadaki birkaç uzmandan biri olan Prof. Dr. İdris Bostan’ın Nisan 2005’te Bilge Yayınları arasında çıkan ‘Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri’ isimli yapıtı, denizciliğimize nasıl da haksızlık ettiğimizi, bilgi ve belgelerle ortaya koyuyor.

Osmanlı Gemileri - Prof.Dr. İdris BostanProf. Dr. İdris Bostan, araştırmalarına dayanarak, Osmanlıların Akdeniz’deki bütün gelişmeleri takip ettiklerini ve en büyük gemileri inşa etmekte hiç de zorlanmadıklarını ortaya koyuyor.

İdris Bostan’ın da altını çizdiği gibi, 1571 İnebahtı, 1770 Çeşme ve 1827 Navarin deniz muharebelerinde, Osmanlı donanmasının tamamının imha olduğu mağlubiyetlerden sonra bile, çok kısa sürelerde eskisinden geri kalmayacak yeni donanmaların inşa edilmesi, Osmanlı denizciliğinin gücünü gösteriyor. 

Osmanlı denizciliği konusundaki yüzlerce desen, resim, gravür ve minyatürle bezenmiş ‘Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri’ adlı yapıtıyla denizciliğimize farklı bir bakış açısı getiren Prof. Dr. İdris Bostan, kitabının Önsöz’ünde şu çok çarpıcı satırlara yer veriyor: “İmparatorluğun son dönemlerine kadar, gemi inşa sanayiini kendi imkânları ile yürütmeyi başaran Osmanlıların, çağdaşı devletlerin hiçbirinde görülmeyen bu üstünlüğü bile henüz yeterince incelenmemiştir.”

Read more...
 




nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat