hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa İpek Yolu
İPEK YOLU

İpek Yolu Yolculuğu: Modern Dünyaya Giden Tarihi Patika

E-mail Print PDF


İpek Yolu sergisiTarihin en eski ticaret yollarından birinde, efsanevi İpek Yolu üzerinde bir serüvene hazır olun. New York'ta, American Museum of Natural History'de düzenlenen sergi sizleri M.Ö. 600 ve 1200 yılları arasında Asya ve Orta Doğu'nun antik şehirlerinde tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

İsmini dünyanın dört bir yanından tüccarları kendisine çeken doğal dokumadan alan İpek Yolu, Çin'in uzak köşelerinden başlıyor ve Orta Asya ve Orta Doğu'nun kadim şehir ve imparatorlukları üzerinden geçerek dünyanın ticaret merkezlerine uzanıyordu. American Museum of Natural History'de düzenlenen "İpek Yolu Yolculuğu: Modern Dünyaya Giden Tarihi Patika" adlı sergi insanlık tarihinin en çok bilinen ticaret yolunu görsel şovlar, sesler, yapay dokular ve ilgi çekici interaktif uygulamalarla çok boyutlu bir gerçeklikle günümüze taşıyor. Ziyaretçileri eski dünyanın 4 antik şehrinde yolculuğa çıkaran sergi, Tang Hanedanlığı sırasında Çin'in başkenti olan Şian'dan başkayarak, bir vaha ve ticaret merkezi olan antik Uygur şehri Turfan'a, oradan zengin tüccarların durağı ve büyük Asya hükümdarı Timur'un şehri Semerkant'a uzanıyor ve çağın kozmopolit ticaret ve kültür merkezi olan Bağdat'ta son buluyor.

İpek Yolu sergisi

 
Gerçek boyutlarına uygun biçimde dizayn edilmiş 3 boyutlu modeller, ilgi çekici videolar ve çeşitli aktivitelerle yeniden yaratılan ticaret rotasına tarihten bir pencere açan sergide, ipek yolu üzerinde seyahat eden farklı kültür ve milletlerden insanların oluşturduğu kozmopolit yapının yüzyıllar boyunca etkisini koruyarak günümüze yansıyan etkilerini müşahede edeceksiniz. Sizlere küreselleşme ve çok kültürlülük gibi konulara yeni bir bakış açısı kazandıracak bu heyecan verici sergide, bilginin çöllerin yakıcı kumları ve karlı dağların etekleri üzerindeki 4600 mil uzunluğundaki patika üzerinden taşınmasına şahitlik edeceksiniz.

Read more...
 
 

İPEK YOLU PROJESİ

E-mail Print PDF


Çeşitli uygarlıkların beşiği olan Anadolu'da, Selçuklular ve Osmanlılar döneminden günümüze kadar varlıklarını sürdürebilmiş değişik türde ve çok sayıdaki mimarî eserler arasında en ilginç olanları, hiç şüphesiz han ve kervansaraylardır.

Aksaray Sultan Hanı

Kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından olan bu yapıların, doğanın ve diğer çevresel etkenlerin tahribatına karşı korunması, bir koruma - kullanma dengesi içinde yaşatılarak tarihi İpek Yolunun canlandırılması amacıyla, turizm olgusu kapsamında değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, öncelikle tur güzergahı üzerinde olan han ve kervansaraylara turizm amaçlı hizmetleri sunabilecek "Mola Noktası" fonksiyonu verilmesi çalışmaları başlatılmıştır.

İlk etapta, ana tur güzergahı ile çakışan İpek Yolu üzerinde değerlendirilmesi düşünülen Han ve Kervansaraylara ilişkin ön etütler, Kültür Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde yapılmış ve 11 adet kervansaray belirlenmiştir.

Read more...
 

ANADOLU'DA İPEK YOLU

E-mail Print PDF

 

Anadolu, coğrafi konumu nedeniyle, eski çağlardan beri çeşitli uygarlıkların doğup geliştiği bir yer olduğu gibi, doğu ile batı arasında bir geçit ve köprü işlevi de görmüştür. Bunun sonucu olarak, çeşitli dönemlerde, Kral Yolu (M.Ö. VI. yy.), Roma Devri Yolları (M.Ö. II. yy.) gibi, değişik doğrultu ve karakterde olan yol ağları Anadolu'yu sarmıştır.

Doğunun ipeği ile baharatının ve diğer ürünlerinin kervanlarla Batıya taşınması, Çin'den Avrupa'ya uzanan ve bugün "İpek Yolu" olarak adlandırılan ticaret yollarını oluşturmuştur.

İpek Yolu

Ancak, İpek Yolları yalnızca ticaret yolları olmakla kalmamış, yüzyıllar boyu doğu ile batı arasında kültür alışverişini de sağlamıştır.Anadolu, İpek Yolunun en önemli kavşak noktalarından birini oluşturmuştur. Orta Çağda, ipek yolları Çin'den başlayıp Orta Asya'da birden fazla güzergahı izleyerek köprü niteliği taşıyan Anadolu'yu geçip Trakya üzerinden Avrupa'ya uzanmıştır.

Anadolu'da İpek Yolu

Ayrıca, Ege kıyılarında Efes ve Milet, Karadeniz'de Trabzon ve Sinop, Akdeniz'de Alanya ve Antalya gibi önemli limanlar kullanarak deniz yolu ile Avrupa'ya ulaşmıştır.

Read more...
 

İPEK YOLU

E-mail Print PDF

 

1. Yüzyılda İpek Yolu

İpek endüstrisi, eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuş; Uzak Doğudan gelen ipek ve baharat, Bat dünyası için, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. İpek, ayrıca, Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır.

Doğunun ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin'den Avrupa'ya ulaşan ticaret yolların oluşturmuştur. Orta Çağda, ticaret kervanları, şimdiki Çin'in Xian kentinden hareket ederek Özbekistan'ın Kaşgar kentine gelirler; burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizine; diğeri ile de Karakurum Dağlarını aşarak İran üzerinden Anadolu'ya ulaşırlardı. Anadolu'dan deniz yolu ile veya Trakya üzerinden karayolu ile Avrupa'ya giderlerdi.

Doğudan batıya doğru gelişen bu ticari harekette, daha önceki çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden yararlanılmıştır. Yoğun bir şekilde ipek, porselen, kağıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkan sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları, zaman içinde ''İpek Yolu'' olarak adlandırılmıştır.

İpek Yolu, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihi ve kültürel zenginlik sunmaktadır. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, İpek Yolunun hem bir ticaret yolu, hem de tarihi ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiş, bu yol boyunca inşa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıların, yeni işlevler kazandırılarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başlatılmıştır.

 

 


Page 4 of 4


nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat