hd film izle film izle demirdöküm demirdöküm servis bosch servis vaillant servis eca servis ariston servis
 

BEDESTEN

Bedestenler, Kervansaraylar, Hanlar, Çarşılar, Köprüler, Ticarî ve Sosyal Yapılar, Ticaret Tarihi...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa Köprüler EDİRNE - II. BAYEZİD KÖPRÜSÜ

EDİRNE - II. BAYEZİD KÖPRÜSÜ

E-mail Print PDF


Sultan Bayezid Köprüsü, yakın çevrede yaşayanların camiye gelmesini kolaylaştırmak ve bu cemaat sayısını artırmak amacıyla H.983/M.1488 yılında II. Bayezid Külliyesi ile birlikte Sultan II. Bayezid tarafından Mimar Hayrettin’e yaptırılmıştır.

II. Bayezid Köprüsü, Edirne ile II. Bayezid Külliyesi’ni bağlayan köprülerin ikincisidir. Uzaktan bakınca tek bir köprü hissi veren II. Bayezid Köprüsü ve hemen bitişiğindeki Yalnızgöz Köprüsü, aslında birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar.

Edirne - II. Bayezid Köprüsü

Tarihi kaynaklarda köprü

Evliya Çelebi, köprü için "Caminin mihrabı önündeki irem bağı köşesinde Yalnızgöz diye adlandırılan bir köprü olup Tunca Suyu Üzerindedir" diyor ki, Çelebi burada, Beyazid Köprüsü ile Yalnızgöz Köprüsünü birbirine karıştırmış oluyor.

Abdurrahman Hibri’nin her iki köprü için verdiği bilgi de şöyledir;

-"Biri dahi Sultan Bayezid Camii Şerifi yakınında bina ettiği köprüdür ki altı kemerdir".

-"Adı geçen Sultan Bayezid Han Köprüsü yakınında bir kemer dahi vardır ki, Yalnız Kemer derler. II. Selim asrında bina olmuştur".

Her iki köprü arasında kalan arazi, su taşkınları sonunda geçilmez hale geldiğinden 1611’de (H. 1020) buradaki zemin yükseltilmiş ve suların akışını sağlamak için çok kemerli üçüncü bir geçit eklenmiştir. Bayezid Köprüsü’nün kitabesi yoktur. 1700’lü yıllarda köprünün orta kemerlerinden birkaçı yıkılmış ve tamir görmüştür.

Köprünün mimari özellikleri

II. Bayezid Köprüsü’nün boyu 78, eni 6 metredir. 5 sivri kemeri vardır. Kemer açıklıkları ortalama 3, orta ayakları ise 7 metre kadardır. Kesme taştan yapılmış olan köprü, 6 büyük kemerli olup, kemer formu sivridir. Yanlarda 2 tahliye gözü de bulunmaktadır. Korkulukları zarif, manzarası hoş, çevresi bahçelerle çevrilidir.

 


nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat